ul. Zmaj Ognjena Vuka br. 20, Novi Sad(069) 409-1000Radni dan: 08:00 - 20:00/ Subota: 08:00 - 15:00/ Nedelja: 08:00 - 13:00

Porodični lekar

Šta je to porodični lekar?

Porodični lekar je lekar koji svoje usluge pruža na primarnom nivou zdravstvene zaštite Vama i članovima Vaše porodice.

Konceptom porodičnog lekara rešavamo fizičke, emocionalne, mentalne i socijalne potrebe adolescenata, odraslih i seniora.

Porodični lekar sagledava Vašu porodičnu anamnezu i razume kako porodična dinamika može da utiče na zdravlje svakog člana porodice.

Pacijent zauzima centralno mesto u našem radu.

Pružamo visok kvalitet lečenja i nege u ordinaciji i u kućnoj poseti bez obzira na uzrast, rasu, pol, etničku pripadnost, veroispovest, invaliditet, seksualno opredeljenje, jezik i vrstu bolesti.

Bolesti i stanja koja samostalno leči porodični lekar

Navedene bolesti i stanja samostalno dijagnostikuje i leči porodični lekar – lekar primarne zdravstvene zaštite. U našoj zemlji to je lekar opšte medicine, specijalista opšte medicine ili lekar specijalista medicine rada. Konsultativni pregledi specijalista sa nivoa sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite zahtevaju se samo kod komplikovanih slučajeva, sumnje na druge bolesti, ili hroničnih progresivnih oboljenja u odmaklim fazama, sa potrebom hospitalizacije.

Pored klasičnog fizičkog pregleda, u dijagnostikovanju navedenih bolesti i stanja lekar primarne zdravstvene zaštite rutinski upotrebljava EKG, tumači laboratorijske analize, zahteva i opisuje standardne radiografije, izvodi ili zahteva doppler i ultrazvučne preglede, u posebnim situacujama traži CT, EEG i EMNG, koristi otoskop, optotip, zahteva i tumači spirometriju, i koristi druge savremene dijagnostičke procedure i metode.

U samostalnom lečenju porodični lekar pored propisivanja medikamentozne terapije i davanja saveta dužan je i da samostalno koristi sledeće stečene veštine: ordinira intramuskularne, intravenozne, intrakutane, subkutane i intraartikularne injekcije, obrađuje rane i opekotine, punktira gnojne procese, radi manje ekscizije i postavlja jednostavne šavove, vrši primarne imobilizacije, koristi metode hemostaze, ispira uši, uklanja strana tela ispod kapaka, obavlja kardiopulmonalnu reanimaciju i radi druge aktivnosti iz domena ambulantne hirurgije i urgentne medicine.

Internističke bolesti
Akutne upalne bolesti
Neuropsihijatrijska oboljenja i bolesti lokomotornih organa
Dermatologija, oftalmologija, otorinolaringologija
Ambulantna hirurgija, traumatologija, urgentna stanja
 • hipertenzija i hipotenzija,
 • stabilna angina pectoris,
 • aritmije i poremećaji sprovođenja koji reaguju na antiaritmike,
 • dilatativna kardiomiopatija pre dekompenzacije,
 • venski varikoziteti,
 • ulkusi i tromboflebitis,
 • hronične obstruktivne bolesti pluća,
 • astma,
 • disfunkcione i upalne bolesti jednjaka (spazmi, ahalazija, ezofagitis),
 • gastritis,
 • dispepsije,
 • hiatus hernija,
 • čirevi želuca i duodenuma (nekomplikovani i neindikovani za gastroskopiju),
 • toksičke lezije jetre,
 • iritabilni kolon,
 • obstipacija,
 • hemoroidi,
 • dijabetes,
 • hipertireoza i hipotireoza,
 • gojaznost i hipoalimentacija,
 • hiperlipidemija,
 • anemije (sideropenijske, posthemoragijske),
 • limfadenitisi,
 • purpura (alergijska, postinfektivna),
 • hronična bubrežna insuficijencija (bez indikovane dijalize),
 • kamen i pesak urotrakta,
 • benigna hiperplazija prostate

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo