ul. Zmaj Ognjena Vuka br. 20, Novi Sad(069) 409-1000Radni dan: 08:00 - 20:00/ Subota: 08:00 - 15:00/ Nedelja: 08:00 - 13:00

Kućno lečenje i nega

Usluge iz oblasti kućnog lečenja i nege koje naša ordinacija pruža obuhvataju između ostalog i:

 • preglede i kontrole lekara u kućnim uslovima,
 • nastavak bolničkog lečenja u kućnim uslovima,
 • ordiniranje terapije (injekcije, infuzije, dežurstvo medicinskih sestara)
 • kupanje polupokretnih i nepokretnih pacijenata,
 • psihološka podrška pacijenata

 

Palijativna nega pacijenata podrazumeva pristup koji poboljšava kvalitet života obolelih i njihovih porodica, suočavajući se sa problemom/a koji prate bolesti koje direktno ugrožavaju život pacijenta kroz sprečavanje i ublažavanje patnji putem rane identifikacije i besprekorne procene i lečenja bola i drugih problema: fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih) i zdravstvenu negu u kući/stanu pacijenta.

Palijativna nega pacijenata predstavlja svestranu (sveobuhvatnu) brigu o pacijentima obolelim od teških, hroničnih bolesti, najčešće u terminalnim fazama bolesti.

Palijativna nega je prilagođena pacijentu i ima za cilj da do granica mogućnosti ukloni neugodnosti, simptome i stres koji teška bolest sama po sebi donosi (bol, umor, mučnine, gubitak apetita, malaksalost, depresiju, nesanicu, anksioznost, povraćanje, probleme sa stolicom, itd.). Takođe ublažava i negativne efekte koje invazivne terapije i radikalne hirurške intervencije mogu da prouzrokuju kod pacijenata.

Palijativna nega obezbeđuje pacijentu da dostojanstveno provede vreme sa članovima porodice pred kraj svoga života.

Paketi zdravstvene nege

Paketi zdravstvene nege odnose se na pacijente kojima treba nadzor obučenog medicinskog osoblja, a koji se ne nalaze u bolničkim ustanovama ili nisu smešteni u dom, bez obzira na razloge za to.  Pacijenti se nalaze u svojim domovima i njima se pruža medicinska nega u kućnim uslovima. Članovi porodice koji o njima brinu, profesionalno su angažovani ili žive u inostranstvu ili  nisu u mogućnosti da odgovore svim zahtevima neophodne zdravstvene nege.

Svaki paket se individualno kreira za svakog pacijenta posebno.

Mini paket

zdravstvene nege
/
 • Hranjenje pacijenta
  (2 obroka + užina)
 • Ordiniranje terapije (po šemi koju pacijent ima)
 • Nega pacijenta
 • Menjanje pelena
 • Davanje infuzije
  (ukoliko potrebe zahtevaju)
 • Davanje intramuskularne injekcije
  (ukoliko potrebe zahtevaju)
 • Praćenje stanja pacijenta i uključivanje lekara
  (kada potrebe zahtevaju)

Srednji paket

zdravstvene nege
/
 • Hranjenje pacijenta
  (3 obroka + 2 užine)
 • Ordiniranje terapije (po šemi koju pacijent ima)
 • Nega pacijenta
 • Menjanje pelena
 • Davanje infuzije
  (ukoliko potrebe zahtevaju)
 • Davanje intramuskularne injekcije
  (ukoliko potrebe zahtevaju)
 • Praćenje stanja pacijenta i uključivanje lekara
  (kada potrebe zahtevaju)

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo

Wiener Städtische
Uniqa
Generali
DDOR Novi Sad