ul. Zmaj Ognjena Vuka br. 20, Novi Sad(069) 409-1000Radni dan: 08:00 - 20:00/ Subota: 08:00 - 15:00/ Nedelja: 08:00 - 13:00

Novosti

Dr Danijela Stanković Baričak – Šta je to porodični lekar? Ordinacija Primarijus Novi Sad

Ukoliko neko Vama bilzak ili Vi imate potrebe za porodičnim lekarom, kontaktirajte ordinaciju Primarijus.

Ordinacija PRIMARIJUS je tu da odgovori na Vaše zdravstvene potrebe.

Tim lekara ordinacije Primarijus – višedecenijsko iskustvo u uspešnom lečenju hiljade pacijenata u zemlji i inostranstvu.

Prim. dr sci. med. Vasa S. Petrović i MSc. dr med. Danijela Stanković-Baričak uvek su spremni da Vam pomognu.

Vaš porodični lekar – Ordinacija Primarijus

Telefoni 069 4091000 i 069 4091001

e-mail – ordinacijaprimarijus@gmail.com

Zmaj Ognjena Vuka 20, 21000 Novi Sad

Ukoliko Vam je potreban sanitetski prevoz pacijenata,

Kontaktirajte nas 24 časa 365 dana

Telefon – 069/409-10-02

e-mail – prevoz.primmed@gmail.com.

Šta je to porodični lekar?

Porodični lekar je lekar koji svoje usluge pruža na primarnom nivou zdravstvene zaštite Vama i članovima Vaše porodice.

Konceptom porodičnog lekara rešavamo fizičke, emocionalne, mentalne i socijalne potrebe adolescenata, odraslih i seniora.

Porodični lekar sagledava Vašu porodičnu anamnezu i razume kako porodična dinamika može da utiče na zdravlje svakog člana porodice.

Pacijent zauzima centralno mesto u našem radu.

Pružamo visok kvalitet lečenja i nege u ordinaciji i u kućnoj poseti bez obzira na uzrast, rasu, pol, etničku pripadnost, veroispovest, invaliditet, seksualno opredeljenje, jezik i vrstu bolesti.

Bolesti i stanja koja samostalno leči porodični lekar

Navedene bolesti i stanja samostalno dijagnostikuje i leči porodični lekar – lekar primarne zdravstvene zaštite. U našoj zemlji to je lekar opšte medicine, specijalista opšte medicine ili lekar specijalista medicine rada. Konsultativni pregledi specijalista sa nivoa sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite zahtevaju se samo kod komplikovanih slučajeva, sumnje na druge bolesti, ili hroničnih progresivnih oboljenja u odmaklim fazama, sa potrebom hospitalizacije.

Pored klasičnog fizičkog pregleda, u dijagnostikovanju navedenih bolesti i stanja lekar primarne zdravstvene zaštite rutinski upotrebljava EKG, tumači laboratorijske analize, zahteva i opisuje standardne radiografije, izvodi ili zahteva doppler i ultrazvučne preglede, u posebnim situacujama traži CT, EEG i EMNG, koristi otoskop, optotip, zahteva i tumači spirometriju, i koristi druge savremene dijagnostičke procedure i metode.

U samostalnom lečenju porodični lekar pored propisivanja medikamentozne terapije i davanja saveta dužan je i da samostalno koristi sledeće stečene veštine: ordinira intramuskularne, intravenozne, intrakutane, subkutane i intraartikularne injekcije, obrađuje rane i opekotine, punktira gnojne procese, radi manje ekscizije i postavlja jednostavne šavove, vrši primarne imobilizacije, koristi metode hemostaze, ispira uši, uklanja strana tela ispod kapaka, obavlja kardiopulmonalnu reanimaciju i radi druge aktivnosti iz domena ambulantne hirurgije i urgentne medicine.

Internističke bolesti

Akutne upalne bolesti

Neuropsihijatrijska oboljenja i bolesti lokomotornih organa

Dermatologija, oftalmologija, otorinolaringologija

Ambulantna hirurgija, traumatologija, urgentna stanja

hipertenzija i hipotenzija,

stabilna angina pectoris,

aritmije i poremećaji sprovođenja koji reaguju na antiaritmike,

dilatativna kardiomiopatija pre dekompenzacije,

venski varikoziteti,

ulkusi i tromboflebitis,

hronične obstruktivne bolesti pluća,

astma,

disfunkcione i upalne bolesti jednjaka (spazmi, ahalazija, ezofagitis),

gastritis,

dispepsije,

hiatus hernija,

čirevi želuca i duodenuma (nekomplikovani i neindikovani za gastroskopiju),

toksičke lezije jetre,

iritabilni kolon,

obstipacija,

hemoroidi,

dijabetes,

hipertireoza i hipotireoza,

gojaznost i hipoalimentacija,

hiperlipidemija,

anemije (sideropenijske, posthemoragijske),

limfadenitisi,

purpura (alergijska, postinfektivna),

hronična bubrežna insuficijencija (bez indikovane dijalize),

kamen i pesak urotrakta,

benigna hiperplazija prostate

upale respiratornih puteva i paranazalnih šupljina,

akutne upale spoljašnjeg ušnog kanala i bubne opne,

infektivni gastroenterokolitisi,

akutne upale urotrakta (pijelonefritis, cistitis, uretritis),

kolpitis (bakterijski, trihomonasni, gljivični, senilni),

mastitis (običan i u puerperijumu),

ekcemi,

folikulitis,

celulitis,

herpes simpleks,

herpes zoster,

varičela,

rubela,

morbili,

šarlah,

erizipel,

egzantema subitum,

ostali akutni infektvni sindromi koji ne zahtevaju hospitalizaciju

cervikalni, cervikobrahijalni i cervikocefalični sindrom,

lumbalgije,

lumboišialgije,

kompresivni sindromi,

neuralgije,

parestezije,

akutni bolni sindromi,

degenerativni reumatizam zglobova (osteoartroze),

mijalgije,

miozitisi,

miofibroze,

periartritisi,

burzitisi,

tendosinovitisi,

giht,

osteoporoza,

glavobolja,

cerebrovaskularni sindromi (bez iktusa),

moždani organiski psiho-sindrom,

parkinsonizam,

vertiginozni sindrom,

neuroze (anksiozne, depresivne, somatoformne, panični napadi),

stresne reakcije,

nesanica

urtikarije,

kontaktni dermatitis,

strofulus,

angioedem,

nodozni eritem,

dermatomikoze,

onihomikoze,

diseboreja,

dishidroza,

akne,

rozacea,

senilna i aktinična keratoza,

senilni pruritus,

intertrigo,

pedikuloza,

scabies,

konjuktivitisi,

blefaritisi,

halazion,

hordeolum,

alergijski i vazomotorni rinitis,

cerumen obturans,

difuzni otititis eksterni,

katar auditivnih tuba

apscesi,

hronični čirevi,

panaricijumi,

furunkuli,

karbunkuli,

ishemičko stopalo,

dekubitusi,

ateromi,

lipomi,

fibromi,

bradavice,

urasli nokti,

subluksirani nokti i subungvalni hematomi,

naprsline i prelomi falangi, rebara i nosa bez dislokacije,

iščašenja sa spontanom ili lakom repozicijom,

uganuća,

distenzije,

površne rane (oguljotine, posekotine, razderotine, ubodi),

opekotine,

izlaganje kaustičnim sredstvima,

strana tela ispod kapaka,

ujedi krpelja i drugih insekata,

epistakse,

sunčanica,

toplotni udar,

šok,

kolaps

Ukoliko neko Vama bilzak ili Vi imate potrebe za porodičnim lekarom, kontaktirajte ordinaciju Primarijus.

Ordinacija PRIMARIJUS je tu da odgovori na Vaše zdravstvene potrebe.

Tim lekara ordinacije Primarijus – višedecenijsko iskustvo u uspešnom lečenju hiljade pacijenata u zemlji i inostranstvu.

Prim. dr sci. med. Vasa S. Petrović i MSc. dr med. Danijela Stanković-Baričak uvek su spremni da Vam pomognu.

Vaš porodični lekar – Ordinacija Primarijus

Telefoni 069 4091000 i 069 4091001

e-mail – ordinacijaprimarijus@gmail.com

Zmaj Ognjena Vuka 20, 21000 Novi Sad

Ukoliko Vam je potreban sanitetski prevoz pacijenata,

Kontaktirajte nas 24 časa 365 dana

Telefon – 069/409-10-02

e-mail – prevoz.primmed@gmail.com

Podeli na društvenim mrežama