ul. Zmaj Ognjena Vuka br. 20, Novi Sad(069) 409-1000Radni dan: 08:00 - 20:00/ Subota: 08:00 - 15:00/ Nedelja: 08:00 - 13:00

Novosti

Primarijus dr Vasa Petrović – Rane od ležanja – decubitus. Ordinacija Primarijus Novi Sad.

Primarijus dr Vasa Petrović – Rane od ležanja – decubitus. Ordinacija Primarijus Novi Sad.

Ukoliko neko Vama bilzak ili Vi imate potrebe za porodičnim lekarom – kontaktirajte ordinaciju Primarijus.

Ordinacija PRIMARIJUS je tu da odgovori na Vaše zdravstvene potrebe.

Tim lekara ordinacije Primarijus – višedecenijsko iskustvo u uspešnom lečenju hiljade pacijenata u zemlji i inostranstvu.

Prim. dr sci. med. Vasa S. Petrović i MSc. dr med. Danijela Stanković-Baričak uvek su spremni da Vam pomognu.

Vaš porodični lekar – Ordinacija Primarijus

Telefoni 069 4091000 i 069 4091001

e-mail – ordinacijaprimarijus@gmail.com

Zmaj Ognjena Vuka 20, 21000 Novi Sad

Ukoliko Vam je potreban sanitetski prevoz pacijenata,

Kontaktirajte nas 24 časa 365 dana

Telefon – 069/409-10-02

e-mail – prevoz.primmed@gmail.com.

Rane od ležanja – dekubitus

Rana od ležanja dekubitus je jedna od najčešćih komplikacija kod nepokretnih i  palijativnih pacijenata.

Nastaje usled dužeg i ponovljenog izlaganja pojedinih delova tela silama pritiska, smicanja i trenja.

Faktori rizika su spošljašnji i unutrašnji.

Spoljašnji faktori koji utiči na stvaranje dekubitusa su:

Pritisak na određeni deo tela definiše se kao spoljni faktor ili egzogeni i u najvećoj meri na njega nožemo delovati i ukloniti ili umanjiti njegovo dejstvo.

U egzogene faktore rizika ubraja se i vlažnost kože, ovo je jedan od najznačajnijih faktora rizika.

Dugotrajno i produženo prisustvo vlažnosti koje dovodi do promena u strukturi kože,a time i povećanog rizika za nastanak rane.

Postoje i unutrašnji ili endogeni faktori: neuhranjenost, malokrvnost, loša ishrana, šećerna bolest, otoci po telu, neke druge bolesti, koji udruženi sa prethodnim povećavaju rizik.

Na unutrašnje faktore možemo samo delimično uticati, nekada nimalo

Koža ima zaštitnu ulogu, i u njoj se nalaze receptori za osećaj bola, temperaturu, dodir.

Pritisak dovodi do samnjenja prokrvljenosti kože i smanjenog snabdevanja kiseonikom, ššto postepeno dovodi do odumiranja ćelija kože i stvaranja rane.

Napredovanjem procesa dolazi do oštećenja dubljih slojeva određenog dela tela: mišića, omotača mišića, kostiju i zglobova.

U ordinaciji PRIMARIJUS se primenjuju najsavremenije tehnike prevencije nastanka dekubitusa kao i lečenje istih.

Dekubitus predstavlja veoma bolnu promenu kod pacijenata.

Mi Vam pomažemo da našim stručnim radom preveniramo i lečimo dekubitus. Jedina smo ordinacija koja se bavi ovakvim načinom lečenja dekubitalnih rana.

Stručni tim ordinacije PRIMARIJUS procenjuje stepen dekubitusa i tada određuje potrebu i način lečenja.

Ukoliko neko Vama bilzak ili Vi imate potrebe za porodičnim lekarom – kontaktirajte ordinaciju Primarijus.

Ordinacija PRIMARIJUS je tu da odgovori na Vaše zdravstvene potrebe.

Tim lekara ordinacije Primarijus – višedecenijsko iskustvo u uspešnom lečenju hiljade pacijenata u zemlji i inostranstvu.

Prim. dr sci. med. Vasa S. Petrović i MSc. dr med. Danijela Stanković-Baričak uvek su spremni da Vam pomognu.

Vaš porodični lekar – Ordinacija Primarijus

Telefoni 069 4091000 i 069 4091001

e-mail – ordinacijaprimarijus@gmail.com

Zmaj Ognjena Vuka 20, 21000 Novi Sad

Ukoliko Vam je potreban sanitetski prevoz pacijenata,

Kontaktirajte nas 24 časa 365 dana

Telefon – 069/409-10-02

e-mail – prevoz.primmed@gmail.com.

Podeli na društvenim mrežama