ul. Zmaj Ognjena Vuka br. 20, Novi Sad(069) 409-1000Radni dan: 08:00 - 20:00/ Subota: 08:00 - 15:00/ Nedelja: 08:00 - 13:00

Novosti

Primarijus dr Vasa Petrović – Bolesti i stanja koja samostalno leči porodični lekar ordinacije Primarijus

Ukoliko neko Vama bilzak ili Vi imate potrebe za porodičnim lekarom – kontaktirajte ordinaciju Primarijus.

Ordinacija PRIMARIJUS je tu da odgovori na Vaše zdravstvene potrebe.

Tim lekara ordinacije Primarijus – višedecenijsko iskustvo u uspešnom lečenju hiljade pacijenata u zemlji i inostranstvu.

Prim. dr sci. med. Vasa S. Petrović i MSc. dr med. Danijela Stanković-Baričak uvek su spremni da Vam pomognu.

Vaš porodični lekar – Ordinacija Primarijus

Telefoni 069 4091000 i 069 4091001

e-mail – ordinacijaprimarijus@gmail.com

Zmaj Ognjena Vuka 20, 21000 Novi Sad

Ukoliko Vam je potreban sanitetski prevoz pacijenata,

Kontaktirajte nas 24 časa 365 dana

Telefon – 069/409-10-02

e-mail – prevoz.primmed@gmail.com

Navedene bolesti i stanja samostalno dijagnostikuje i leči porodični lekar – lekar primarne zdravstvene zaštite. U našoj zemlji to je lekar opšte medicine, specijalista opšte medicine ili lekar specijalista medicine rada. Konsultativni pregledi specijalista sa nivoa sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite zahtevaju se samo kod komplikovanih slučajeva, sumnje na druge bolesti, ili hroničnih progresivnih oboljenja u odmaklim fazama, sa potrebom hospitalizacije.

Pored klasičnog fizičkog pregleda, u dijagnostikovanju navedenih bolesti i stanja lekar primarne zdravstvene zaštite rutinski upotrebljava EKG, tumači laboratorijske analize, zahteva i opisuje standardne radiografije, izvodi ili zahteva doppler i ultrazvučne preglede, u posebnim situacujama traži CT, EEG i EMNG, koristi otoskop, optotip, zahteva i tumači spirometriju, i koristi druge savremene dijagnostičke procedure i metode.

U samostalnom lečenju porodični lekar pored propisivanja medikamentozne terapije i davanja saveta dužan je i da samostalno koristi sledeće stečene veštine: ordinira intramuskularne, intravenozne, intrakutane, subkutane i intraartikularne injekcije, obrađuje rane i opekotine, punktira gnojne procese, radi manje ekscizije i postavlja jednostavne šavove, vrši primarne imobilizacije, koristi metode hemostaze, ispira uši, uklanja strana tela ispod kapaka, obavlja kardiopulmonalnu reanimaciju i radi druge aktivnosti iz domena ambulantne hirurgije i urgentne medicine.

Internističke bolesti

·  hipertenzija i hipotenzija,

·  stabilna angina pectoris,

·  aritmije i poremećaji sprovođenja koji reaguju na antiaritmike,

·  dilatativna kardiomiopatija pre dekompenzacije,

·  venski varikoziteti,

·  ulkusi i tromboflebitis,

·  hronične obstruktivne bolesti pluća,

·  astma,

·  disfunkcione i upalne bolesti jednjaka (spazmi, ahalazija, ezofagitis),

·  gastritis,

·  dispepsije,

·  hiatus hernija,

·  čirevi želuca i duodenuma (nekomplikovani i neindikovani za gastroskopiju),

·  toksičke lezije jetre,

·  iritabilni kolon,

·  obstipacija,

·  hemoroidi,

·  dijabetes,

·  hipertireoza i hipotireoza,

·  gojaznost i hipoalimentacija,

·  hiperlipidemija,

·  anemije (sideropenijske, posthemoragijske),

·  limfadenitisi,

·  purpura (alergijska, postinfektivna),

·  hronična bubrežna insuficijencija (bez indikovane dijalize),

·  kamen i pesak urotrakta,

·  benigna hiperplazija prostate

Ukoliko neko Vama bilzak ili Vi imate potrebe za porodičnim lekarom – kontaktirajte ordinaciju Primarijus.

Ordinacija PRIMARIJUS je tu da odgovori na Vaše zdravstvene potrebe.

Tim lekara ordinacije Primarijus – višedecenijsko iskustvo u uspešnom lečenju hiljade pacijenata u zemlji i inostranstvu.

Prim. dr sci. med. Vasa S. Petrović i MSc. dr med. Danijela Stanković-Baričak, uvek su spremni da Vam pomognu.

Vaš porodični lekar – Ordinacija Primarijus

Ordinacija Primarijus

Telefoni 069 4091000 i 069 4091001

e-mail – ordinacijaprimarijus@gmail.com

Zmaj Ognjena Vuka 20, 21000 Novi Sad

Podeli na društvenim mrežama