ul. Zmaj Ognjena Vuka br. 20, Novi Sad(069) 409-1000Radni dan: 08:00 - 20:00/ Subota: 08:00 - 15:00/ Nedelja: 08:00 - 13:00

Novosti

Ordinacija Primarijus – Dr Danijela Stanković Baričak– Zašto kvantna medicina

Zakažite pregled kod MSc. dr med. Danijele Stanković-Baričak
sertifikovanog lekar biorezonantne- kvantne medicine
, lekara sa više godišnjim iskustvom u supešnom rešavanju zdravstvenih problema hiljade pacijenata iz zemlje i inostranstva

Link na biografiju – https://www.primarijus.rs/o-nama/danijela-stankovic-baricak/

Ordinacija Primarijus

Zmaj Ognjena Vuka 20, 21000 Novi Sad

e-mail – ordinacijaprimarijus@gmail.com

Telefoni 069 4091000 i 069 4091001

Nauka definiše premisu na kojoj se zasniva naše razumevanje stvarnosti.

Tradicionalisti su proglasili da je konvencionalna zapadna medicina jedina naučna medicina.

Sadašnji medicinski sistem je zasnovan na materijalističkom modelu koji uključuje darvinističke teorije evolucije, njutnovsku fiziku, hemiju i fizičku (na nivou elementarnih čestica) anatomiju i fiziologiju. Međutim, kroz istraživanja i posmatranja ponašanja čestica na subatomskom nivou, nauka je evoluirala. Pre pedeset godina kvantna fizika se pojavila kao novi naučni standard i model razumevanja stvarnosti.

Sada je vreme da se redefiniše oblik integrativne medicine zasnovan na novom naučnom modelu razumevanja univerzuma prema kvantnoj fizici – Integrativna kvantna medicina.

Kroz principe kvantne fizike možemo objasniti kako drevna tradicije lečenja, kao što su orijentalna medicina i akupunktura, ajurvedska medicina, i modaliteti kao što su homeopatija i naturopatija, rade sa suptilnim energetskim sistemima tela

Vodeći kvantni fizičar, dr Amit Gosvami, već je postavio temelje u svojoj knjizi, Kvantni Lekar, vodiču fizičara za zdravlje i lečenje.

U budućnosti očekujemo da će medicinski univerziteti uključiti ovu novu kvantnu nauku kao deo integrativne vizije medicine koja kombinuje tradicionalne i alternativnenačine lečenja.

Integrativna kvantna medicina nije samo ključ za rešavanje trenutne zdravstvene krize, već će takođe dovesti do nove vizije integrativne zdravstvene zaštite ne zasnovane na bolesti, već na punom potencijalu pojedinca.

Naše razumevanje ljudskog tela će se proširiti i uključiti suptilne energetske sisteme tela i mentalne i emocionalne veze sa fizičkim telom.

 To će otvoriti vrata novim kreativnim pristupima lečenju koji imaju priliku da reše probleme koje konvencionalna medicina još uvek ne rešava, posebno u oblastima hroničnih i degenerativnih bolesti.

Kvantna medicina je zasnovana je na ideji da telo nije samo materija već i vitalna energija. Ako je ta vitalna energija poremećena ili blokirana, to ne samo da će izazvati nelagodnost već može da donese i bolesti.

Kako funkcioniše kvantna medicina?

Današnja medicina se zasniva na ćelijskoj biohemijskoj razmeni. U kvantnoj medicini komunikacija elektromagnetnih informacija između ćelija određuje naše zdravlje. Ovo je možda težak koncept za integraciju, ali kvantna medicina je takođe vrlo stvarna. Korišćenjem kvantnih tačaka, moguće je detektovati unutarćelijske događaje, pratiti migraciju ćelija, mapirati tkivo i razgraničenje a to su samo neke od mogućnosti kvantne medicine. Zahvaljujući pojavi nanotehnologije, koja se koristi za stvaranje kvantnih tačaka, postoje novi načini za otkrivanje bolesti i njihovo lečenje.

Kvantna medicina podrazumeva da naša vitalna energija nosi informacije i da su te informacije inteligentne prirode. Kvantna medicina deblokira protoka informacija a ta blokada izaziva bolest. Dokazana je naučna činjenica da je sva materija energija. Polje elektromagnetnih frekvencija se proučava već više od jednog veka i naučnici su otkrili da sve ima svoju frekvenciju vibracija i da se to može precizno izmeriti (u hercima).

Kako tehnologija evoluira, vitalna energija u nama može se sve preciznije meriti.

Kvantna medicina nas tera da razmišljamo o bolesti ne samo kao o biološkom problemu, već i kao o nedostatku ili blokadi informacija koje prolaze kroz telo.

Kvantna medicina nas povezuje sa sopstvenim vibrirajućim elektromagnetnim poljem u kome se nalaze informacije, kako bismo mogli da održimo homeostazu (pronađemo ravnotežu i stabilnost).

Zakažite pregled kod MSc. dr med. Danijele Stanković-Baričak
sertifikovanog lekar biorezonantne- kvantne medicine
, lekara sa više godišnjim iskustvom u supešnom rešavanju zdravstvenih problema hiljade pacijenata iz zemlje i inostranstva

Link na biografiju – https://www.primarijus.rs/o-nama/danijela-stankovic-baricak/

Ordinacija Primarijus

Zmaj Ognjena Vuka 20, 21000 Novi Sad

Telefoni 069 4091000 i 069 4091001

Zakažite pregled kod MSc. dr med. Danijele Stanković-Baričak
sertifikovanog lekar biorezonantne- kvantne medicine
, lekara sa više godišnjim iskustvom u supešnom rešavanju zdravstvenih problema hiljade pacijenata iz zemlje i inostranstva

Link na biografiju – https://www.primarijus.rs/o-nama/danijela-stankovic-baricak/

Ordinacija Primarijus

Zmaj Ognjena Vuka 20, 21000 Novi Sad

Telefoni 069 4091000 i 069 4091001

e-mail – ordinacijaprimarijus@gmail.com

Ukoliko neko Vama bilzak ili Vi imate potrebe za porodičnim lekarom – kontaktirajte ordinaciju Primarijus.

Ordinacija PRIMARIJUS je tu da odgovori na Vaše zdravstvene potrebe.

Tim lekara ordinacije Primarijus – višedecenijsko iskustvo u uspešnom lečenju hiljade pacijenata u zemlji i inostranstvu.

Prim. dr sci. med. Vasa S. Petrović, MSc. dr med. Danijela Stanković-Baričak i dr Biljana Erceg uvek su spremni da Vam pomognu.

Vaš porodični lekar – Ordinacija Primarijus

Telefoni 069 4091000 i 069 4091001

e-mail – ordinacijaprimarijus@gmail.com

Zmaj Ognjena Vuka 20, 21000 Novi Sad

Ukoliko Vam je potreban sanitetski prevoz pacijenata,

Kontaktirajte nas 24 časa 365 dana

Telefon – 069/409-10-02

e-mail – prevoz.primmed@gmail.com

www. https://prim-med.rs/

Podeli na društvenim mrežama