ul. Zmaj Ognjena Vuka br. 20, Novi Sad(069) 409-1000Radni dan: 08:00 - 20:00/ Subota: 08:00 - 15:00/ Nedelja: 08:00 - 13:00

Novosti

Ordinacija Primarijus – Integrativna medicina Kvantna medicina – energetska medicina.

Kvantna medicina je zasnovana je na ideji da telo nije samo materija već i vitalna energija. Ako je ta vitalna energija poremećena ili blokirana, to ne samo da će izazvati nelagodnost već može da donese i bolesti.

Kako funkcioniše kvantna medicina?

Današnja medicina se zasniva na ćelijskoj biohemijskoj razmeni. U kvantnoj medicini komunikacija elektromagnetnih informacija između ćelija određuje naše zdravlje. Ovo je možda težak koncept za integraciju, ali kvantna medicina je takođe vrlo stvarna. Korišćenjem kvantnih tačaka, moguće je detektovati unutarćelijske događaje, pratiti migraciju ćelija, mapirati tkivo i razgraničenje a to su samo neke od mogućnosti kvantne medicine. Zahvaljujući pojavi nanotehnologije, koja se koristi za stvaranje kvantnih tačaka, postoje novi načini za otkrivanje bolesti i njihovo lečenje.

Kvantna medicina podrazumeva da naša vitalna energija nosi informacije i da su te informacije inteligentne prirode. Kvantna medicina deblokira protoka informacija a ta blokada izaziva bolest. Dokazana je naučna činjenica da je sva materija energija. Polje elektromagnetnih frekvencija se proučava već više od jednog veka i naučnici su otkrili da sve ima svoju frekvenciju vibracija i da se to može precizno izmeriti (u hercima).

Kako tehnologija evoluira, vitalna energija u nama može se sve preciznije meriti.

Kvantna medicina nas tera da razmišljamo o bolesti ne samo kao o biološkom problemu, već i kao o nedostatku ili blokadi informacija koje prolaze kroz telo.

Kvantna medicina nas povezuje sa sopstvenim vibrirajućim elektromagnetnim poljem u kome se nalaze informacije, kako bismo mogli da održimo homeostazu (pronađemo ravnotežu i stabilnost).

Zakažite pregled kod MSc. dr med. Danijele Stanković-Baričak
sertifikovanog lekar biorezonantne- kvantne medicine
, lekara sa više godišnjim iskustvom u supešnom rešavanju zdravstvenih problema hiljade pacijenata iz zemlje i inostranstva

Link na biografiju – https://www.primarijus.rs/o-nama/danijela-stankovic-baricak/

Ordinacija Primarijus

Telefoni 069 4091000 i 069 4091001

Podeli na društvenim mrežama