ul. Zmaj Ognjena Vuka br. 20, Novi Sad(069) 409-1000Radni dan: 08:00 - 20:00/ Subota: 08:00 - 15:00/ Nedelja: 08:00 - 13:00

Novosti

Preventivni pregledi čuvaju Vaše zdravlje – MSc. dr med. Danijela Stanković-Baričak

 MSc. dr med. Danijela Stanković-Baričak – Preventivni pregledi čuvaju Vaše zdravlje

Više od 80% oboljenja može se sprečiti, rano otkriti ili prevenirati komplikacije dolaskom na preventivne preglede i primenom zdravih stilova života.

U Ordinaciji Primarijus preventivni pregledi se sprovode u skladu sa propisanom zakonskom regulativom, prilagođeni Vašem polu, godinama života, porodičnoj i ličnoj anamnezi.

Pregled obuhvata: anamnezu, fizikalni pregled po sistemima, laboratorijske analize,

EKG, pulsnu oksimetriju i skrining pregled za rano otkrivanje karcinoma i depresije u zavisnosti od Vaše životne dobi.

Sastavni deo preventivnih pregleda je zdravstveno-vaspitni rad i saveti o zdravim stilovima života.

Posetite Ordinaciju Primarijus i naprivite ličnu kartu Vašeg zdravlja.

Podeli na društvenim mrežama