ul. Zmaj Ognjena Vuka br. 20, Novi Sad(069) 409-1000Radni dan: 08:00 - 20:00/ Subota: 08:00 - 15:00/ Nedelja: 08:00 - 13:00

Archive for "novembar, 2017"

Previjanje rana

U ordinaciji PRIMARIJUS se primenjuju najsavremenije tehnike previjanja svih vrsta rana, hroničnih i akutnih.

Pod hroničnim ranama se podrazumevaju inficirane rane, otvorene rane od egzulceracija , dekubitusi.

Akutne rane su postoperativne rane koje zarastaju “per primam” ali je potrebno skidanje šavova, neinficirane rane od posekotina, opekotina.

Rana se klasifikuje na licu mesta i prema tome se i određuje plan previjanja.

U ordinaciji PRIMARIJUS se koriste najsavremenija dezinfekciona sredstva, zavoji, komprese sa lekovima, kolagenom, srebrom…

Zastarela sredstva nisu izbor naše ordinacije jer po svetskim standardima i kliničkim ispitivanjima,

sredstva koja se kod nas primenjuju mogu samo produžiti vreme zarastanja pa čak i izazvati komplikacije.

Dugogodišnje iskustvo u tretiranju rana je već pokazalo rezultata na terenu.

Zadovoljstvo naših pacijenata je pokazatelj našeg uspešnog rada.

 

Palijativna nega

Palijativno zbrinjavanje – nega teških bolesnika

Prema dostupnim podacima 70% pacijenata obolelih od hroničnih bolesti ima potrebu za palijativnim lečenjem na kraju života. Sveukupno lečenje je fokusirano na palijativnog pacijenta i njegovu porodicu. Primenom Edmontovog sistema za procenu simptoma kod pacijenta se određuje težina: mučnine, bola, umora, depresije, napetosti, pospanosti, disanja, apetita i određuje se plan lečenja. Nega bolestika je izuzetno […]